Feeds:
文章
留言

Archive for 2016 年 02 月

兩歲的酥上學了, 記一下憂患開始前說的話留個念?經手(湊酥的)人太多,不知哪句話是誰教的,但榜首阿媽最愛—句鐵定是酥兄自己想出來的:

(1) “媽咪返工,放工返黎,鍚酥酥"

(2) “搞掂。餐蛋麵。"(據說是婆婆個friend教佢嘅)

(3) “波波月亮,蕉蕉月亮,呢埋左。"

(4) “男人大丈夫,不流淚。"(小子逢挖鼻孔便大叫,我跟他說"男人大丈夫,流血不流淚"誰不知他自動(懷疑是有意識地)略去流血個單野,怕死性格表露無遺-_-)

(5) 媽: “點解要抱?"
酥: “因為喊。" (理直氣壯)

(6) 酥: “嗚嗚,媽咪,酥酥食呢D。嗚嗚"
媽: “喊無用" (唔比佢食)
(一會)
酥: “哈哈,哈哈,媽咪,酥酥食呢D。哈哈"
媽: "笑都無用呀!"(忍笑中)

(7) (公園內的SIR滑梯) “壞左…公公整,(一本正經看著娘親)媽咪,叫公公整。"(公公是萬能的!)

(8) “婆婆煮飯,好食; 媽咪煮, 唔好食。" (大膽! — 因為阿媽成日煮番薯無肉飯)

(9) “酥酥食,嗲哋食,媽咪食,婆婆食,嫲嫲食… (暫時 – 不自私的好酥)

(10) 酥: “喊,曵曵" ,媽: “邊個喊?", 酥: “酥酥。" (算有自知之明)

(2) “媽咪坐呢度,陪你。" (你我不分)

(9) “酥酥煮南瓜肉肉飯,好香。比媽咪食。"(忽然孝順…講緊佢用玩沙膠桶及鏟煮的餸)

(10) “媽咪食多D。"(用膠桶及鏟焗的蛋糕…)

(11) “媽咪小心D。" (於馬路前)

(13) “媽咪咁夜返,天都黑哂。" (揾食艱難啊,仔)

(12) “傻豬,媽咪係傻豬。" (都你你最了解阿媽)

廣告

Read Full Post »